DRUHÁ ŠANCA NA ŽIVOT

,,Láska je všetko čo máme – je to jediná cesta, ako môžeme jeden druhému pomôcť.“ 

 ( Euripides)   

Človek v živote sa ocitne v mnohých situáciách v ktorých má možnosť spoznávať iných a aj sám seba lepšie. Porovnávať s vlastným prežitým a skúsenosťami zo života s možnosťou dozvedieť sa mnohé iné ,,nové „…

Pri mojej ,, práci a zároveň koníčkom nordic walking “ sa stretávam s rôznymi klientmi. Zdravými, športovcami, ale aj s rôznym zdravotným obmedzením. DMO, Skleróza multiplex, Parkinson, po operáciách kĺbov, chrbtice, deti s poruchami učenia…Mnoho rôznych príbehov a osudov.

16.6.2018 Dudince, Hotel Hviezda a Občianské združenie DAR ŽIVOTA. Klienti po transplantácii srdca. Aktívne sa zapájajúci do života. Málokto by uhádol čo všetko si prežili a čím v živote prešli veľa aj mladých ľudí, rodín s malými deťmi, manželské páry, starší skutočne vitálny ľudia vážiac si každú chvíľu a pravé hodnoty…Človek nedokáže byť ľahostajní k životu iných a začína si uvedomovať dôležitosť témy darcovstva orgánov…

Prvá úspešná transplantácia srdca na Slovensku sa uskutočnila 21.marca 1998 a od vtedy zachránila život viac ako 300 pacientom. Ďakujem Mgr.Vlasta Pagáčová, predsedníčka OZ Dar Života, za pozvanie medzi Vás s využitím nordic walking ako ozdravno športovej aktivity pre Vašich klientov. www.darzivota.sk

Boli a ste skvelí.