Novinky vo výuke nordic walking.

DVOJHODINOVKA NW

 • praktická výuka NW určená pre tých, ktorí kvôli svojej fyzickej kondícii nezvládnu MINI kurz, napr. pacientov či seniorov. Kurz je vhodný tiež pre tých, ktorí majú obmedzené časové možnosti z dôvodu napr. materskej, či rodičovskej dovolenky
 • na zvládnutie techniky NW odporúčame absolvovať aspoň tri Dvojhodinovky NW
 • dĺžka: 2 hod.
 • cena: 13 €
 • odborný garant: SNWA
 • školia akreditovaní inštruktori/ky SNWA
 • miesto kurzu: celé územie SR
 • min. počet prihlásených: 3 osoby.

TRÉNING NW

 • praktická výuka NW určená pre tých, ktorí už absolvovali min. Minikurz SNWA a majú zvládnuté základy techniky
 • Tréning NW je pravidelnou aktivitou, vhodnou pre tých, ktorí chcú NW zaradiť do svojho týždenného, resp. pravidelného pohybového harmonogramu
 • výborná aktivita pre športovcov, ako kompenzácia jednostranného zaťaženia z iného druhu športu, či rehabilitácii
 • dĺžka: 2 hod.
 • cena: 13 €
 • odborný garant: SNWA
 • školia akreditovaní inštruktori/ky SNWA
 • miesto kurzu: celé územie SR
 • min. počet prihlásených: 3 osoby
 • účasť na Tréningu NW je podmienená absolvovaním aspoň Mini kurzom.

Termíny a prihlasovanie DVOJHODINOVKA NW a TRÉNING NW na www.snwa.sk